Usage statistics for aurl.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2017
Generato 01-ott-2017 00:00 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2017
Contatti 11750
File 9479
Totale Pagine 10538
Totale Visite 2471
Total kB Files 66287
Nomi di Host 1324
URL 400
Referrer 220
Browser 221
. Media Max
Contatti Orari 16 466
Contatti Giornalieri 391 2977
File Giornalieri 315 2936
Pagine Giornaliere 351 2958
Sites per Day 44 328
Visite Giornaliere 82 725
kB Files per Day 2210 30110
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 80,67% 9479
Code 206 - Partial Content 3,47% 408
Code 301 - Moved Permanently 3,37% 396
Code 302 - Found 7,74% 909
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 403 - Forbidden 1,35% 159
Code 500 - Internal Server Error 3,39% 398

Contatti giornalieri per Settembre 2017

Statistiche Giornaliere per Settembre 2017
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 899 7,65% 617 6,51% 851 8,08% 27 1,09% 28 2,11% 2845 4,29%
2 59 0,50% 44 0,46% 49 0,46% 27 1,09% 26 1,96% 93 0,14%
3 163 1,39% 96 1,01% 96 0,91% 32 1,30% 53 4,00% 212 0,32%
4 102 0,87% 57 0,60% 67 0,64% 31 1,25% 61 4,61% 1196 1,80%
5 87 0,74% 59 0,62% 61 0,58% 34 1,38% 39 2,95% 91 0,14%
6 80 0,68% 62 0,65% 63 0,60% 32 1,30% 36 2,72% 153 0,23%
7 276 2,35% 105 1,11% 223 2,12% 31 1,25% 40 3,02% 2422 3,65%
8 181 1,54% 143 1,51% 134 1,27% 41 1,66% 44 3,32% 320 0,48%
9 116 0,99% 87 0,92% 81 0,77% 40 1,62% 50 3,78% 430 0,65%
10 307 2,61% 244 2,57% 229 2,17% 46 1,86% 42 3,17% 424 0,64%
11 782 6,66% 618 6,52% 742 7,04% 45 1,82% 53 4,00% 1192 1,80%
12 127 1,08% 109 1,15% 91 0,86% 62 2,51% 74 5,59% 402 0,61%
13 144 1,23% 113 1,19% 93 0,88% 50 2,02% 66 4,98% 233 0,35%
14 165 1,40% 132 1,39% 124 1,18% 77 3,12% 96 7,25% 421 0,64%
15 375 3,19% 170 1,79% 297 2,82% 69 2,79% 76 5,74% 2196 3,31%
16 213 1,81% 157 1,66% 144 1,37% 70 2,83% 89 6,72% 406 0,61%
17 120 1,02% 85 0,90% 81 0,77% 32 1,30% 54 4,08% 160 0,24%
18 648 5,51% 620 6,54% 617 5,86% 233 9,43% 209 15,79% 5641 8,51%
19 2977 25,34% 2936 30,97% 2958 28,07% 725 29,34% 328 24,77% 30110 45,42%
20 472 4,02% 458 4,83% 438 4,16% 187 7,57% 142 10,73% 4054 6,12%
21 1431 12,18% 1109 11,70% 1360 12,91% 163 6,60% 114 8,61% 7347 11,08%
22 126 1,07% 106 1,12% 99 0,94% 49 1,98% 48 3,63% 476 0,72%
23 125 1,06% 84 0,89% 95 0,90% 45 1,82% 47 3,55% 135 0,20%
24 153 1,30% 116 1,22% 124 1,18% 58 2,35% 54 4,08% 257 0,39%
25 122 1,04% 90 0,95% 89 0,84% 53 2,14% 53 4,00% 857 1,29%
26 99 0,84% 73 0,77% 73 0,69% 56 2,27% 55 4,15% 196 0,30%
27 135 1,15% 107 1,13% 104 0,99% 39 1,58% 41 3,10% 236 0,36%
28 167 1,42% 108 1,14% 146 1,39% 74 2,99% 65 4,91% 267 0,40%
29 324 2,76% 142 1,50% 273 2,59% 64 2,59% 61 4,61% 2251 3,40%
30 775 6,60% 632 6,67% 736 6,98% 61 2,47% 68 5,14% 1265 1,91%

Contatti orari per Settembre 2017

Statistiche Orarie per Settembre 2017
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 16 491 4,18% 15 459 4,84% 14 421 4,00% 122 3654 5,51%
1 19 592 5,04% 18 547 5,77% 18 542 5,14% 107 3205 4,83%
2 26 787 6,70% 22 676 7,13% 24 745 7,07% 136 4079 6,15%
3 28 847 7,21% 26 781 8,24% 26 805 7,64% 80 2414 3,64%
4 35 1054 8,97% 23 694 7,32% 33 994 9,43% 139 4171 6,29%
5 12 379 3,23% 7 221 2,33% 11 332 3,15% 102 3074 4,64%
6 7 224 1,91% 6 197 2,08% 6 199 1,89% 50 1496 2,26%
7 7 230 1,96% 6 209 2,20% 6 204 1,94% 49 1469 2,22%
8 8 250 2,13% 7 219 2,31% 6 205 1,95% 42 1268 1,91%
9 23 694 5,91% 11 336 3,54% 19 579 5,49% 173 5178 7,81%
10 17 525 4,47% 11 340 3,59% 15 457 4,34% 129 3865 5,83%
11 14 426 3,63% 12 367 3,87% 12 376 3,57% 86 2588 3,90%
12 13 414 3,52% 12 371 3,91% 11 358 3,40% 88 2640 3,98%
13 10 310 2,64% 9 271 2,86% 8 267 2,53% 67 1998 3,01%
14 11 358 3,05% 10 301 3,18% 10 307 2,91% 64 1915 2,89%
15 11 340 2,89% 8 267 2,82% 9 297 2,82% 59 1771 2,67%
16 12 380 3,23% 9 292 3,08% 11 349 3,31% 118 3534 5,33%
17 11 341 2,90% 8 266 2,81% 10 309 2,93% 56 1680 2,54%
18 11 356 3,03% 8 268 2,83% 10 320 3,04% 50 1491 2,25%
19 11 356 3,03% 10 300 3,16% 9 290 2,75% 57 1718 2,59%
20 12 380 3,23% 10 318 3,35% 10 322 3,06% 68 2026 3,06%
21 24 737 6,27% 22 670 7,07% 23 690 6,55% 69 2066 3,12%
22 22 672 5,72% 18 551 5,81% 20 603 5,72% 141 4233 6,39%
23 20 607 5,17% 18 558 5,89% 18 567 5,38% 158 4755 7,17%

Top 30 di 400 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 4146 35,29% 43435 65,53% /phpmyadmin/
2 1630 13,87% 4457 6,72% /
3 329 2,80% 93 0,14% /robots.txt
4 142 1,21% 146 0,22% /css/
5 141 1,20% 239 0,36% /images/
6 134 1,14% 191 0,29% /js/
7 131 1,11% 281 0,42% /includes/
8 85 0,72% 67 0,10% /includes/geo/
9 84 0,71% 74 0,11% /includes/ezSQL/
10 84 0,71% 62 0,09% /includes/phpass/
11 83 0,71% 94 0,14% /includes/Requests/Requests/
12 83 0,71% 64 0,10% /includes/pomo/
13 82 0,70% 60 0,09% /includes/Requests/
14 80 0,68% 57 0,09% /includes/BookmarkletGen/
15 80 0,68% 57 0,09% /includes/http_build_url/
16 79 0,67% 57 0,09% /includes/Requests/Requests/Transport/
17 79 0,67% 471 0,71% /includes/geo/flags/
18 77 0,66% 54 0,08% /includes/Requests/Requests/Exception/
19 76 0,65% 51 0,08% /includes/Requests/Requests/Auth/
20 76 0,65% 51 0,08% /includes/Requests/Requests/Cookie/
21 76 0,65% 51 0,08% /includes/Requests/Requests/Proxy/
22 76 0,65% 55 0,08% /includes/Requests/Requests/Utility/
23 75 0,64% 73 0,11% /includes/Requests/Requests/Exception
24 75 0,64% 50 0,08% /includes/Requests/Requests/Response/
25 64 0,54% 102 0,15% /admin/
26 58 0,49% 1009 1,52% /readme.html
27 48 0,41% 264 0,40% /stats/
28 42 0,36% 34 0,05% /old/
29 37 0,31% 50 0,08% /rss-1.1.php
30 36 0,31% 17 0,03% /pages/

Top 10 di 400 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 4146 35,29% 43435 65,53% /phpmyadmin/
2 1630 13,87% 4457 6,72% /
3 12 0,10% 2687 4,05% /includes/Requests/Requests/Transport/cacert.pem
4 2 0,02% 1186 1,79% /includes/geo/GeoIP.dat
5 1 0,01% 1091 1,65% /includes/geo/GeoIPv6.dat
6 58 0,49% 1009 1,52% /readme.html
7 22 0,19% 771 1,16% /stats/usage_201705.html
8 19 0,16% 683 1,03% /stats/usage_201708.html
9 16 0,14% 652 0,98% /stats/usage_201706.html
10 18 0,15% 640 0,97% /stats/usage_201703.html

Top 10 di 83 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4146 35,29% 996 47,93% /phpmyadmin/
2 1630 13,87% 703 33,83% /
3 141 1,20% 28 1,35% /images/
4 142 1,21% 27 1,30% /css/
5 58 0,49% 26 1,25% /readme.html
6 64 0,54% 23 1,11% /admin/
7 134 1,14% 22 1,06% /js/
8 48 0,41% 20 0,96% /stats/
9 131 1,11% 17 0,82% /includes/
10 42 0,36% 14 0,67% /old/

Top 10 di 83 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4146 35,29% 999 43,97% /phpmyadmin/
2 1630 13,87% 881 38,78% /
3 58 0,49% 29 1,28% /readme.html
4 141 1,20% 28 1,23% /images/
5 142 1,21% 26 1,14% /css/
6 64 0,54% 22 0,97% /admin/
7 134 1,14% 21 0,92% /js/
8 48 0,41% 21 0,92% /stats/
9 37 0,31% 19 0,84% /rss-1.1.php
10 131 1,11% 18 0,79% /includes/

Top 30 di 1324 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 984 8,37% 492 5,19% 658 0,99% 137 5,54% 91.121.221.108
2 639 5,44% 527 5,56% 1012 1,53% 1 0,04% 159.203.110.210
3 638 5,43% 526 5,55% 1005 1,52% 1 0,04% 104.131.99.233
4 637 5,42% 526 5,55% 1012 1,53% 1 0,04% 45.55.175.254
5 636 5,41% 524 5,53% 991 1,50% 1 0,04% 138.197.23.58
6 537 4,57% 350 3,69% 5107 7,70% 3 0,12% 188.165.233.228
7 242 2,06% 121 1,28% 162 0,24% 37 1,50% 94.23.8.191
8 208 1,77% 208 2,19% 2180 3,29% 2 0,08% 81.95.190.67
9 189 1,61% 124 1,31% 1911 2,88% 1 0,04% 46.105.100.183
10 188 1,60% 123 1,30% 1890 2,85% 1 0,04% 37.59.55.128
11 170 1,45% 170 1,79% 1782 2,69% 2 0,08% 213.57.95.210
12 158 1,34% 158 1,67% 1655 2,50% 1 0,04% 2.83.166.106
13 120 1,02% 107 1,13% 143 0,22% 50 2,02% 95.108.181.100
14 109 0,93% 109 1,15% 1145 1,73% 3 0,12% 73.32.42.100
15 90 0,77% 31 0,33% 24 0,04% 55 2,23% 68.180.230.247
16 85 0,72% 85 0,90% 891 1,34% 11 0,45% 222.175.112.122
17 81 0,69% 81 0,85% 850 1,28% 2 0,08% 81.163.128.78
18 73 0,62% 73 0,77% 767 1,16% 3 0,12% 92.249.192.160
19 68 0,58% 68 0,72% 713 1,08% 12 0,49% 46.40.125.187
20 67 0,57% 67 0,71% 703 1,06% 13 0,53% 178.233.112.67
21 66 0,56% 66 0,70% 693 1,05% 10 0,40% 105.159.252.45
22 66 0,56% 66 0,70% 447 0,67% 66 2,67% 211.20.238.33
23 66 0,56% 66 0,70% 694 1,05% 1 0,04% 223.206.65.93
24 58 0,49% 58 0,61% 609 0,92% 2 0,08% 88.169.24.145
25 55 0,47% 55 0,58% 575 0,87% 7 0,28% 103.196.11.18
26 55 0,47% 55 0,58% 576 0,87% 31 1,25% 41.182.4.31
27 55 0,47% 55 0,58% 577 0,87% 11 0,45% 41.249.255.206
28 47 0,40% 42 0,44% 83 0,13% 1 0,04% 104.192.74.44
29 45 0,38% 45 0,47% 471 0,71% 6 0,24% 178.218.202.127
30 44 0,37% 44 0,46% 462 0,70% 6 0,24% 201.214.228.63

Top 10 di 1324 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 537 4,57% 350 3,69% 5107 7,70% 3 0,12% 188.165.233.228
2 208 1,77% 208 2,19% 2180 3,29% 2 0,08% 81.95.190.67
3 189 1,61% 124 1,31% 1911 2,88% 1 0,04% 46.105.100.183
4 188 1,60% 123 1,30% 1890 2,85% 1 0,04% 37.59.55.128
5 170 1,45% 170 1,79% 1782 2,69% 2 0,08% 213.57.95.210
6 158 1,34% 158 1,67% 1655 2,50% 1 0,04% 2.83.166.106
7 109 0,93% 109 1,15% 1145 1,73% 3 0,12% 73.32.42.100
8 2 0,02% 2 0,02% 1091 1,65% 1 0,04% 217.182.132.175
9 637 5,42% 526 5,55% 1012 1,53% 1 0,04% 45.55.175.254
10 639 5,44% 527 5,56% 1012 1,53% 1 0,04% 159.203.110.210

Top 30 di 220 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7467 63,55% - (Direct Request)
2 8 0,07% https://www.google.ru/search
3 7 0,06% http://hotels-poisk.ru
4 7 0,06% http://viktoria-sushi.ru
5 5 0,04% http://clean-and-carry.ru
6 5 0,04% http://confissoesdeumconfessor.com
7 5 0,04% http://earlypregnancysignsguide.com
8 4 0,03% http://appitstop.ru
9 4 0,03% http://biotechshop.ru
10 4 0,03% http://brozy.ru
11 4 0,03% http://ecolife34.ru
12 4 0,03% http://high-definition88.portiere-nn.ru
13 4 0,03% http://is-forum.ru
14 4 0,03% http://kak-i-pochemu.ru
15 4 0,03% http://madonna-auto.ru
16 4 0,03% http://netprikolov.ru
17 4 0,03% http://replica4you.ru
18 4 0,03% http://royfman.ru
19 4 0,03% http://team-mg.ru
20 3 0,03% http://afftourist.ru
21 3 0,03% http://bar-bora-bora.ru
22 3 0,03% http://big-movie.ru
23 3 0,03% http://bogemia-salon.ru
24 3 0,03% http://book12.ru
25 3 0,03% http://couple-porn45.compositionbase.ru
26 3 0,03% http://diana-maria.ru
27 3 0,03% http://film-stars.ru
28 3 0,03% http://houses-wood.ru
29 3 0,03% http://kartridge-korolev.ru
30 3 0,03% http://kvartsauto.ru

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 8 100,00% vashi-ochki.ru

Top 15 di 221 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4139 35,23% Mozilla/5.0
2 2550 21,70% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
3 984 8,37% WP to Twitter/http://www.joedolson.com/wp-to-twitter/
4 534 4,54% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100614 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.4
5 431 3,67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
6 283 2,41% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 256 2,18% Barkrowler experimental crawler - 0.4.7
8 242 2,06% YOURLS http://yourls.org/
9 188 1,60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100625 Gentoo Firefox/3.6.4
10 187 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.17 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.649.0 Safari/534.17
11 160 1,36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 156 1,33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
13 154 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 90 0,77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 84 0,71% istellabot/t.1.13

Usage by Country for Settembre 2017

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 11750 100,00% 9887 104,30% 66287 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23